Focus pe investiţii
Evoluţii pe plan local
Stagiunea din România
Pe scena locală, creşterea solidă a PIB-ului în trimestrul al II-lea (4.4% faţă de anul anterior) şi-a schimbat principalul motor din consum în investiţii, susţinut de o creştere a lucrărilor din construcţii. Deşi rata anuală de creştere a salariilor nete (15%) rămâne ridicată, consumul şi-a încetinit uşor ritmul de la 7% avans în trimestrul I la 5.3% în trimestrul al II-lea (ambele procente măsoară valorile din anul curent faţă de valorile din anul anterior). Îngrijorător este şi faptul că exporturile atât de bunuri cât şi de servicii au scăzut cu 0.6%, respectiv cu 3.6%, în vreme ce importurile au fost şi ele modeste, însă au rămas pe teritoriu pozitiv. Dacă privim PIB real din perspectiva componenţei pe sectoare economice, vedem o contribuţie pozitivă importantă din partea comerţului, serviciilor şi construcţiilor şi o contribuţie negativă din partea producţiei industriale, care a scăzut la -6.4% în iulie, pe fondul cererii slabe din partea ţărilor vest-europene.

Însă asemenea unei piese de teatru în care regizorul ştie să menţină suspansul, observăm şi elemente pozitive. Iar prima veste bună a venit din partea indicelui BET-TR care şi-a continuat trend-ul ascendent cu o performanţă de 3.6% în luna septembrie, sporind astfel performanţa anuală la 41%.

Și veştile încurajatoare legate de Bursa de la Bucureşti nu se opresc aici: pe 26 septembrie, agenţia de rating FTSE (UK) a anunţat că România se va alătura grupului de pieţe emergente începând cu 2020. Această ştire este un progres de la statutul actual al României de piaţă de frontieră şi va avea un impact puternic pozitiv asupra bursei locale. 3 companii locale (Romgaz, Banca Transilvania si BRD) au fost adăugate în indicele FTSE Emerging All Cap, ceea ce ar putea atrage fluxuri importante de capital de la investitori internaţionali şi creşte interesul investitorilor pentru acţiunile româneşti.

Pe baza estimărilor FTSE, ponderea României în cadrul indicelui FTSE Emerging All Cap ar fi de 0.078%, iar în cadrul indicelui FTSE Emerging All World de 0.085%. Ţinând cont de aceste ponderi, fluxurile de capital pasive estimate către Romania pot ajunge la valoarea de 140 mln USD (estimare realizată de FTSE pe baza datelor disponibile la 28 iunie 2019).

În ceea ce priveşte obligaţiunile guvernamentale, ele au urmat ritmul ţărilor din centrul şi estul Europei. Interesant este faptul că 3 emisiuni de obligaţiuni au fost anulate în luna septembrie, ca urmare a cererii reduse pentru obligaţiuni cu maturităţi de 3, 10 şi 15 ani. Astfel, panta curbei de randament a obligaţiunilor guvernamentale nu s-a modificat, iar randamentul obligaţiunilor de 2 şi 10 ani a rămas şi el neschimbat, la valorile de 3.35% şi respectiv 4.08%.

Evenimentele recente din scena politică par să fie bine percepute de piaţă, mai ales datorită perspectivelor reduse în ceea ce priveşte impunerea unor taxe speciale. În ansamblu, zona Europei Centrale şi de Est are perspective stabile. Profiturile solide raportate în sectorul energetic şi de consum au fost susţinute de încrederea ridicată a consumatorilor, bazată şi pe şomajul la nivel minim. Deşi deficitul bugetar rămâne o problemă pentru România, ultimele evenimente politice indică faptul că noi taxe speciale nu vor fi impuse.

Privind spre finalul anului, păstrăm în continuare o poziţie mai prudentă, asta pentru ca ne aşteptăm ca ritmurile de creştere a veniturilor să încetinească moderat faţă de anul trecut şi pentru că economia globală întâmpină prea multe provocări simultane: actul 1 – Brexit, actul 2 – încetinirea evoluţiei economice în principalele motoare de creştere din Europa, actul 3 – situaţia incertă a Italiei, toate concomitent cu piesa de teatru tumultuoase începute în mai 2018, şi anume conflictul comercial SUA-China.
Venituri fixe in RON
Venituri fixe in RON
Nota informativă creată de Bartosz Woznicki, manager portofoliu NN Investment Partners Cehia şi Daniela Bârzu, relationship manager al NN Investment Partners România
Informaţiile cuprinse în acest document au exclusiv scop de informare şi nu reprezintă o ofertă, în mod special un prospect, sau o invitaţie de a negocia, a cumpăra sau a vinde un titlu de valoare sau de a participa la orice strategie de tranzacţionare. De asemenea, nu reprezintă o consiliere personalizată cu privire la investiţii şi nici o consiliere fiscală sau juridică. Deşi a fost acordată o atenţie deosebită conţinutului acestui document, nu se acordă nicio garanţie, asigurare sau certitudine, expresă sau implicită, în ceea ce priveşte acurateţea, corectitudinea sau deplinătatea lui. Orice informaţie din acest document poate fi subiectul unei modificări sau actualizări fără nicio notificare prealabilă. Răspunderea ING Bank N.V. şi NN Investment Partners (în acest sens folosindu-se denumirea legală a entităţii NN Investment Partners International Holdings B.V., a altor societăţi sau unităţi care fac parte din NN Group sau ING Group, a funcţionarilor, directorilor sau angajatilor acestora nu va putea fi angajată direct sau indirect în ceea ce priveşte informaţiile şi/sau recomandările de orice fel incluse în acest document. Nu va fi acceptată preluarea nici unei responsabilităţi, directă sau indirectă, pentru niciun fel de pierdere suferită sau asumată de cititori ca rezultat al folosirii acestei publicaţii sau ca urmare a fundamentării deciziilor investiţionale pe informaţiile din prezentul document. Investiţiile implică risc. Vă atenţionăm că valoarea investiţiei dumneavoastră poate creşte sau se poate diminua, iar performanţele anterioare nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare şi în niciun caz nu trebuie considerate astfel. Orice revendicări rezultate din sau în legatură cu termenii şi condiţiile acestei clauze de exonerare de răspundere sunt guvernate şi interpretate conform legii române.