Finanțare

Soluții potrivite de finanțare.

Soluții potrivite de finanțare.

 • Costuri de finanțare cumsecade
 • Garanții flexibile
 • Finanțare personalizată

Asigurăm o abordare flexibilă pentru identificarea celor mai potrivite soluții de finanțare pentru IMM-uri. Așa cum nu există o rețetă universală pentru administrarea unei afaceri, nu există nici o rețetă generală pentru facilitatea de credit pentru firme, precum a dumneavoastră.

Înțelegem că fiecare companie este diferită, de aceea propunerile noastre variază din punct de vedere al structurii, al programului de rambursare și al costurilor, tinând cont de specificul afacerii fiecărui client sau potențial client.

Putem oferi facilități de credit pe termen scurt, mediu și/ sau termen lung, în lei și/ sau în valută, având rate de dobândă fixe sau variabile. Oferta noastră de finanțare pentru IMM-uri variază de la creditari simple până la tranzacții complexe, în funcție de afacerea companiei.

Pe termen scurt
Pe termen scurt

Pe termen scurt

Linia de credit rapidă de la ING poate fi folosită pentru acoperirea nevoilor temporare de lichidități, respectiv acoperirea nevoilor de capital circulant: plata furnizorilor, acoperirea creditului comercial către clienți; sau pentru acoperirea facilităților similare de la alte bănci. Limita minimă a acesteia este de 20.000 de lei, iar cea maximă de 2.000.000 lei și poate fi acordată pe o perioadă cuprinsă între 1 și 12 luni, cu posibilitatea de prelungire în cazul în care condițiile de eligibilitate sunt îndeplinite.

Tot pentru nevoi temporare de lichidități, oferim pe lângă linia de credit rapidă, credite pe termen scurt, sub forma avansurilor pe termen scurt (1-12 luni), în lei și în valută.

Complementar, oferim posibilitatea obținerii unor condiții mai avantajoase de credit de la furnizori, în baza unor linii de credit pentru emiteri de scrisori de garanție și acreditive.

Pe termen mediu și lung
Pe termen mediu și lung

Pe termen mediu și lung

ING Bank își sprijină clienții prin facilități de creditare pe termen mediu și lung care se bazează pe analiza planului de afaceri, a fluxurilor de numerar prezente și viitoare (prognoze) în contextul unor garanții adecvate.
 

Pentru proiecte de investiții finanțate din Fonduri Europene oferim clienților mai multe tipuri de soluții:

 • credit punte, acordat pentru finanțarea proiectelor de investiții din momentul inițierii acestora și până la momentul decontării sumelor provenite din Fondurile Europene;
 • credit pentru finanțarea contribuției proprii a investitorului

Credite cu garanție de la Fondul European de Investiții

Caracteristici:

 • credite pentru capital de lucru destinate finanțării activității curente; 
 • credite pentru investiții cu maturitate până la 10 ani, destinate finanțării extinderii și menținerii capacității de producție: achiziție de echipamente/capacități noi, retehnologizare; 
 • în LEI și EURO. 

Beneficii:

 • fără costuri pentru garanția FEI;
 • dobândă redusă;
 • nivel redus al garanțiilor solicitate; 
 • documentație simplă.

Criterii de eligibilitate:
Pot accesa programul companiile cu cifra de afaceri mai mică de 50 mil. EUR sau active totale în sumă mai mică de 43 mil. EUR:  

 • având mai putin de 250 angajați;
 • înregistrate și operaționale în România;
 • activând în domeniile considerate eligibile în cadrul schemei transparente de Ajutor de minimis;
 • care și-au îndeplinit obligațiile de plată la bugetul statului;
 • care respectă regula de cumul stabilită de lege privind ajutorul de minimis; 
 • care nu sunt în situație financiară dificilă (insolvență, lichidare, faliment).